JOAN RUBIÓ i BELLVER: ARQUITECTE MODERNISTA
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
i Col·legi Major Ramon Llull

Comissari: Manuel de Solà-Morales
2007
rubio